16 təlim tapıldı

Bankın Daxili Auditoru

International Consulting Company MMC

BANKIN DAXİLİ AUDİTORU 📎Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Bankın daxili auditorları və bankda auditor olmaq istəyən şəxslər 📆 Təlimin başlanma tarixi: 8 aprel 2023-cü il. 🗓️Təlimin davam etmə müddəti: 12 həftə, 72 saat, 3 ay 🕣Təlim saatı: həftənin şənbə və bazar günləri saat 15:00-dan 18:00-dək 🖥️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online 🏢 Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar pr. 33A (İzmir parkının yanı) (“International Consulting Company” şirkətinin “İzmir” filialı) Online: Zoom platforması üzərindən 💵💶Təlimin qiyməti: (vergi daxil) Online - 700 AZN Ofis - 900 AZN Hissəli ödənişlə 4 aya ödəniş mümkündür. Ödənişə daxildir: 1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD loqosu ilə. 2) təlim materialları 3) video recording (online olduqda) 4) coffee break (ofis olduqda) YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ: 🥇1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu, 100 AZN dəyərində İCC hədiyyə kartı və ya Fəxri Fərman 🥈2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN 🥉3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN Tədris dili: Azərbaycan dili 📝Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 📲055 584 87 85 #whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur. PROQRAM: Blok 1: Maliyyə və uçot 1. Maliyyə hesabatları: Balans, MZH 2. Balansdankənar əməliyyatlar 3. Mühasibatlıq və uçot siyasəti Blok 2: Prudensial normativlər və tələblər 1. Bank kapitalı və onun adekvatlığı 2. Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması 3. AVM limitlərinin müəyyən olunması və mübadilə əməliyyatları 4. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması 5. Bir borcalan və bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi 6. Kredit risklərinin idarəedilməsi 7. Kassa əməliyyatları Blok 3: Daxili audit işinin təşkili 1. Daxili audit nədir? / Audit haqqında əsas anlayışlar 2. Auditin missiyası 3. Təşkilatı strukturu 4. 10 prinsip IPPF 5. Məqsədi, məsuliyyəti və səlahiyyəti 6. Etika məcəlləsi 7. Strategiyası və siyasəti 8. Daxili və kənar auditor arasında əsas fərqlər 9. Hüquqi bazası 10.Daxili auditin əsasnaməsi Blok 4: Korporativ idarəetmə və daxili audit rolu: 1. Korporativ idarəetmənin mahiyyəti və əsas prinsipləri 2. Strateji baxış, missiya və strateji plan 3. Təşkilati struktur 4. Səlahiyyət və məsluyyət bölgüsü 5. Korporativ idarəetmədə daxili auditin rolu 6. Risklərin idarə edilməsi və Daxili nəzarət sisteminin qarşılıqlı əlaqəsi Blok 5: Risklərin idarə ediməsi və daxili audit rolu: 1. Riskin mahiyyəti 2. Riskin təsiri və ehtimal 3. Riskin - iştahası, qəbul edilməsi və götürülməsi 4. Risk iştahası bəyannaməsi 5. Riskin növləri 6. Risklərin idarə edilməsi 7. Yeni məhsulun və xidmətlər üzrə risklərin idarə edilməsi 8. Fövqəladə hallar planı 9. Risk menecmentdə daxili auditin rolu 10. Risklərin idarə edilməsi modeli (COSO ERM, ISO 31000) Blok 6: Daxili nəzarət və daxili audit rolu: 1. Daxili nəzarətin mahiyyəti 2. Daxili nəzarətin əsas prinsipləri və məqsədi 3. Təşkilatı mədəniyyət və nəzarət mühiti 4. Nəzarətin təsnifi 5. Nəzarətin növləri 6. Nəzarətin məqamı 7. Effektiv nəzarət sisteminin xüsusiyyətləri 8. Effektiv nəzarət sisteminin faydası 9. Effektiv nəzarət sisteminin yaradılmasında məsuliyyət 10. Nəzarət prosesinin idarə edilməsi 11. Nəzarət sistemində auditin rolu Blok 7: COSO nəzarət modeli və üç müdafiəyə xəttində tətbiqi 1. COSO modelin məqsədi 2. COSO modelin komponentləri və prinsipləri 3. Üç müdafiə xətti, iştirakçıları və vəzifələri 4. COSO modelinin 5 komponenti üzrə 17 prinsipinin hər üç müdafiə xəttində missiyası Blok 8: Daxili auditin fəaliyyəti 1. Audit Metodologiyası – ümumi məlumat 2. Yoxlamanın Planlaşdırması 3. Sahə işi Audit prosedurların növləri 4. DA iş sənədlərinin hazırlanması 5. Sampling methods 6. Audit nəticələrinin təqdim edilməsi 7. Müşahidələrin tərtibatı 8. Audit hesabatının mərhələləri və yekun hesabatın tərtibatı 9. Daxili Audtin Monitorinq funsiyası (Follow-up) 10. İllik Audit planın hazırlanması 11. Praktiki tapşırıqlar (15 saat) Dələduzluq riskin idarə edilməsi və daxili auditin rolu Daxili audit digər strukturlarla qarşılıqlı əlaqəsi Daxili audit işin peşəkarlığın qiymətləndirilməsi

Təcrübəsizlər üçün Universal Bank İşçisi

International Consulting Company MMC

TƏCRÜBƏSİZLƏR üçün UNİVERSAL BANK İŞÇİSİ! 📎Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: bankda karyera qurmaq istəyən şəxslər 📆 Təlimin başlanma tarixi: 11 mart 2023-cü il 🗓️Təlimin davam etmə müddəti: 2 ay, 8 həftə, 48 saat 🕣Təlim saatı: şənbə və bazar 18:00-dan 21:00-dək 🖥️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online Təlim keçiriləcək ünvan (ofis rejimi üçün): Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza (1-ci korpus, 5-ci mərtəbə) Online üçün: Zoom platforması üzərindən 💵💶Təlimin qiyməti: Ofis rejimi: 2 ay üzrə cəmi 300 AZN Online rejim: 2 ay üzrə cəmi 240 AZN. YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ 🥇1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu, 100 AZN dəyərində İCC hədiyyə kartı və ya FƏXRİ FƏRMAN 🥈2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN 🥉3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN Ödənişə daxildir: 1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD loqosu ilə. 2) təlim materialları 3) video recording (online olduqda) 4) Coffee break (ofis olduqda) Qeyd: Şirkətimiz 2021-ci ildə Beynəlxalq Akkreditasiya Şurası olan "American Council of Training and Development" (ACTD) tərəfindən akkreditasiyadan keçmişdir və şirkətmizin təlimləri ACTD standartlarına uyğunlaşdırılmışdır. Məzunlarımıza ACTD loqosu ilə sertfikat verilir ki, bu da Amerika və bütün ölkələrdə keçərlidir. Tədris dili: Azərbaycan dili 📝Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 📲0555848785 #whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur. 📎📄PROQRAM: 1. Fiziki və hüquqi şəxslər (Hüquqi şəxslərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı / Hüquqi şəxslərin təşkilati hüquqi formaları /Hüquqi şəxslərin sənədləri) 2. QHT/Qrant 3. Bank hesabı (Mülki Məcəllə) və Banklarda hesabların açılması aparılması və bağlanması 4. Məsafədən hesabların açılması 5. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (PL/TMM) 6. FATCA/CRS 7. Plastik kartlarla əməliyyatlar və Ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, SWIFT, AÖS) 8. Nağd əməliyyatlar (kassa) 9. Kredit qanunvericiliyi 10. İstehlak kreditləri 11. Bank və BOKT qanunvericiliyi 12. Bank əmanəti və əmanətlərin sığortalanması 13. Risklərin idarə edilməsi 14. Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatlar 15. Bankların təşkilati (idaretmə) strukturu 16. Azərbaycan Respublikasının bank sistemi 17. Korporativ yarışma 18. Normativ sənədlər 19. Outlok 20. Effektiv ünsiyyət bacarıqları 21. Müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi və xidmət mədəniyyəti (CRM) 22. Effektiv təqdimat 23. Biznes kreditləri 24. İpoteka kreditləri 25. Uğurlu satış 26. Valyuta rejimi

Universal bank işçisi

International Consulting Company MMC

"UNİVERSAL BANK İŞÇİSİ" SERTİFİKASİYA TƏLİMİNƏ GƏNCLƏR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ 20% ENDİRİM! (Pərakəndə, Korporativ və VİP müştərilərə xidmət üzrə) 📣"Universal bank işçilərinin hazırlığı" proqramı üzrə qeydiyyat başladı. 📎Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən şəxs. (bankda müştəri xidməti sahəsində çalışan şəxslər) 📆 Təlimin başlanma tarixi: 18 fevral 2023-cü il. 🗓️Təlimin davam etmə müddəti: 2 ay, 8 həftə, 48 saat 🕣Təlim saatı: şənbə və bazar günləri 15:00-dan 18:00-dək (hər təlim müddəti 3 saat) Təlim keçiriləcək ünvan: (ofis rejimi üçün) Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı 44 (Caspian Plaza, 1-ci korpus, 5-ci mərtəbə) 🖥️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 💵💶Təlimin qiyməti: Online - 400 AZN, ENDİRİMLƏ 320 AZN (vergi daxil) Ofis rejimi – 600 AZN, ENDİRİMLƏ 480 AZN (vergi daxil) QEYD: 3 hissədə ödəmək olar. Ödənişə daxildir: 1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD loqosu ilə. 2) təlim materialları 3) video recording (online olduqda) 4) coffee break (ofis olduqda) YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ 🥇1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu, 100 AZN dəyərində İCC hədiyyə kartı və ya Fəxri Fərman 🥈2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN 🥉3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN Tədris dili: Azərbaycan dili 📝Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 📲055 584 87 85 #whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur. 📎📄UNİVERSAL Bank işçisi üzrə PROQRAM: 1.Azərbaycan Respublikasının bank sistemi 2.Bankların təşkilati (idaretmə) strukturu 3. Bank sirri / Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması 4. Bank hesabı (Mülki Məcəllə) və Banklarda hesabların açılması aparılması və bağlanması 5. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun şərhi 6. Nağdsız hesablaşmalar (təlimat) 7.Fiziki və hüquqi şəxslər (Hüquqi şəxslərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı / Hüquqi şəxslərin təşkilati hüquqi formaları /Hüquqi şəxslərin sənədləri) 8. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslərin əməliyyatları - Qrantlar və subqrantlar 9. Dövlət satınalmaları ilə işləyən korporativ müştərilərlə iş 10. Etibarnamə, vərəsəlik, bank əmanəti və əmanətlərin sığortalanması 11.Plastik kartlarla əməliyyatlar 12. Ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, SWIFT, AÖS) 13. Valyuta tənzimlənməsi / Xarici valyuta köçürmələri 14. İdxal ixrac əməliyyatları aparan korporativ müştərilərlə iş 15.Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (PL/TMM) 16.FATCA/CRS 17.İstehlak kreditlərinin təsnifatı və istehlak kreditləri üzrə risklərin qiymətləndirilməsi 18. İpoteka kreditləri / Zaminlik / MKR və AKB - Məlumatların təqdim olunması 19. Vergi və inkasso sərəncamlarının icrası 20.Nağd əməliyyatlar (kassa) 21. Müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi və xidmət mədəniyyəti (CRM) 22. Uğurlu satış texnikaları 23. Effektiv ünsiyyət bacarıqları

Professional bank işçilərinin hazırlığı

International Consulting Company MMC

PROFESSİONAL BANK İŞÇİSİ. 📎Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən bank əməkdaşı 📆 Təlimin başlanma tarixi: 25 fevral 2023-cü il. 🗓️Təlimin davam etmə müddəti: 12 həftə, 72 saat 🕣Təlim saatı: həftənin şənbə və bazar günləri saat 12:00-dan 15:00-dək 🖥️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 🏢 Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar pr. 33A (İzmir parkının yanı) (“International Consulting Company” şirkətinin “İzmir” filialı) Online: Zoom platforması üzərindən 💵💶Təlimin qiyməti: (vergi daxil) Online - 600AZN Ofis - 900 AZN Hissəli ödənişlə 4 aya ödəniş mümkündür. YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ 🥇1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu, 100 AZN dəyərində İCC hədiyyə kartı və ya FƏXRİ FƏRMAN 🥈2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN 🥉3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN Ödənişə daxildir: 1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD loqosu ilə. 2) təlim materialları 3) video recording (online olduqda) 4) cofee break (ofis olduqda) Tədris dili: Azərbaycan dili 📝Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 📲055 584 87 85 #whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur. PROQRAM: Blok 1: Bank qanunvericiliyi və idarəetmə (6 saat) 1) Bankların təşkilati strukturu 2) Bank sirri 3) Banklarda korporativ idarəetmə standartları Blok 2: Kreditlər üzrə prudensial tənzimlənmə (15 saat) 1) Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması 2) Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi 3) Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi 4) Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması 5) İpoteka kreditləri Blok 3: Bank maliyyəsi və mühasibat uçotu (9 saat) 1) Maliyyə hesabatları: Balans 2) Balansdan kənar əməliyyatlar 3) Banklarda mühasibat uçotunun aparılması 4) Hesablar planı, Müxabirləşmələr Blok 4: Prudensial tənzimlənmə (6 saat) 1) Məcmu kapitalın hesablanması 2) Kapital adekvatlığının hesablanması 3) Açıq valyuta mövqeyi limitlərinin hesablanması 4) Bankın investisiya əməliyyatları Blok 5: Komplayns nəzarəti (6 saat) 1) PL/TMM 2) Şübhəli əməliyyatlara nəzarət mexanizmləri 3) Şübhəli əməliyyat indikatorları və monitorinq qaydaları Blok 6: Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili (9 saat) 1) Daxili audit və onun bankda rolu 2) Daxili audit və daxili nəzarət arasında kombinasiya Blok 7: Banklarda risklərin idarəedilməsi (6 saat) 1) Risklərin təsnifatı və idarə edilməsi sistemi 2) Əməliyyat riskləri 3) Bazar riskləri 4) Beynəlxalq risk metodologiyası Blok 8: Xidmətin keyfiyyətinə nəzarət (9 saat) 1) İdeal müştəri xidmətinin təşkili 2) Xidmətin keyfiyyətinə nəzarət mexanizmləri 3) “Feedback”lərin toplanması kanalları ilə işin təşkili Blok 9: Sənədli əməliyyatlar (6 saat) 1) Akkreditivlər 2) Qaranatiyalar

Universal Excel İstifadəçisi

International Consulting Company MMC

GƏNCLƏR GÜNÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ "UNİVERSAL EXCEL İSTİFADƏÇİSİ" SERTİFİKASİYA TƏLİMİNƏ 40% ENDİRİM! 📣"Universal excel istifadəçisi" proqramı üzrə qeydiyyat başladı. 📎Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən şəxs. 📆 Təlimin başlanma tarixi: 18 fevral 2023-cü il. 🗓️Təlimin davam etmə müddəti: 2 ay, 8 həftə, 24 saat 🕣Təlim saatı: şənbə və bazar günləri 18:00-dan 19:30-dək (hər təlim müddəti 1,5 saat) 🖥️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online 🏢 Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar pr. 33A (İzmir parkının yanı) (“International Consulting Company” şirkətinin “İzmir” filialı) Online: Zoom platforması üzərindən 💵💶Təlimin qiyməti: Ofis rejimi və online – 2 aylıq -310 AZN (vergi daxil) ENDİRİMLƏ 186 AZN YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ 🥇1-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN Ödənişə daxildir: 1) Beynəlxalq SERTİFİKAT 2) təlim materialları 3) coffee break (ofis) 4) video recording Tədris dili: Azərbaycan dili 📝Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 📲055 584 87 85 #whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur. “Universal Excel istifadəçisi” təlimin PROQRAMI: -Excel haqqında ilkin məlumatlar (2 saat) -Xana və Sütunlar üzrə əməliyyatlar (2 saat) -Excel də 7 menyunu tədrisi (2 saat) -Cədvəllərin qurulması və hesabat formalarının hazırlanması (2 saat) -Tarix, Riyazi, Məntiqi, Axtarış funksiyaları (2 saat) -Data menysu (Data validation, Flash fill, Remove duplicates digər lent başlıqları) (2 saat) -Conditional Formating (rənglərə görə filtirləmə) və Custom Formating menysu (2 saat) -Pivot Table (2 saat) -Pivot Table ilə KPI analizi və Dashboard yaradılması (2 saat) -Bank sahəsində istifadə olunan maliyyə funksiyaları (2 saat) -Kredit Portfelinin və investisya alətlərinin effektivliyinin ölçülməsi (2 saat) -Portfel təqib sisteminin qurulması və analiz edilməsi (2 saat) -Kredit skorinq cədvəlinin qurulması və model yaradılması (2 saat) -What-if Analysis,Forecast Sheet modellərin qurulması (2 saat) -Əmək haqqı,bonus modellərin yaradılması (2 saat) -Açıq dərs keçilən bütün dərslərin müzakirəsi (2 saat) Hər dərs 10 praktiki ev tapşırığı 4 dəfə quiz imtahanı Tədris prosesində Azərbaycan dilində 200 dən çox praktiki ev tapşırığı

Bankın Daxili Auditoru

International Consulting Company MMC

BANKIN DAXİLİ AUİDİTORU 📎Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: Bankın daxili auditorları və bankda auditor olmaq istəyən şəxslər 📆 Təlimin başlanma tarixi: 7 yanvar 2023-cü il. 🗓️Təlimin davam etmə müddəti: 12 həftə, 72 saat 🕣Təlim saatı: həftənin şənbə və bazar günləri saat 12:00-dan 15:00-dək 🖥️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 🏢 Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza (1-ci korpus, 5-ci mərtəbə) 💵💶Təlimin qiyməti: (vergi daxil) Online - 700 AZN Ofis - 900 AZN Hissəli ödənişlə 4 aya ödəniş mümkündür. Ödənişə daxildir: 1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD loqosu ilə. 2) təlim materialları 3) video recording (online olduqda) 4) coffee break (ofis olduqda) YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ: 🥇1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu, 100 AZN dəyərində İCC hədiyyə kartı və ya Fəxri Fərman 🥈2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN 🥉3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN Tədris dili: Azərbaycan dili 📝Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 📲055 584 87 85 #whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur. PROQRAM: Blok 1: Maliyyə və uçot 1. Maliyyə hesabatları: Balans, MZH 2. Balansdankənar əməliyyatlar 3. Mühasibatlıq və uçot siyasəti Blok 2: Prudensial normativlər və tələblər 1. Bank kapitalı və onun adekvatlığı 2. Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması 3. AVM limitlərinin müəyyən olunması və mübadilə əməliyyatları 4. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması 5. Bir borcalan və bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi 6. Kredit risklərinin idarəedilməsi 7. Kassa əməliyyatları Blok 3: Daxili audit işinin təşkili 1. Daxili audit nədir? / Audit haqqında əsas anlayışlar 2. Auditin missiyası 3. Təşkilatı strukturu 4. 10 prinsip IPPF 5. Məqsədi, məsuliyyəti və səlahiyyəti 6. Etika məcəlləsi 7. Strategiyası və siyasəti 8. Daxili və kənar auditor arasında əsas fərqlər 9. Hüquqi bazası 10.Daxili auditin əsasnaməsi Blok 4: Korporativ idarəetmə və daxili audit rolu: 1. Korporativ idarəetmənin mahiyyəti və əsas prinsipləri 2. Strateji baxış, missiya və strateji plan 3. Təşkilati struktur 4. Səlahiyyət və məsluyyət bölgüsü 5. Korporativ idarəetmədə daxili auditin rolu 6. Risklərin idarə edilməsi və Daxili nəzarət sisteminin qarşılıqlı əlaqəsi Blok 5: Risklərin idarə ediməsi və daxili audit rolu: 1. Riskin mahiyyəti 2. Riskin təsiri və ehtimal 3. Riskin - iştahası, qəbul edilməsi və götürülməsi 4. Risk iştahası bəyannaməsi 5. Riskin növləri 6. Risklərin idarə edilməsi 7. Yeni məhsulun və xidmətlər üzrə risklərin idarə edilməsi 8. Fövqəladə hallar planı 9. Risk menecmentdə daxili auditin rolu 10. Risklərin idarə edilməsi modeli (COSO ERM, ISO 31000) Blok 6: Daxili nəzarət və daxili audit rolu: 1. Daxili nəzarətin mahiyyəti 2. Daxili nəzarətin əsas prinsipləri və məqsədi 3. Təşkilatı mədəniyyət və nəzarət mühiti 4. Nəzarətin təsnifi 5. Nəzarətin növləri 6. Nəzarətin məqamı 7. Effektiv nəzarət sisteminin xüsusiyyətləri 8. Effektiv nəzarət sisteminin faydası 9. Effektiv nəzarət sisteminin yaradılmasında məsuliyyət 10. Nəzarət prosesinin idarə edilməsi 11. Nəzarət sistemində auditin rolu Blok 7: COSO nəzarət modeli və üç müdafiəyə xəttində tətbiqi 1. COSO modelin məqsədi 2. COSO modelin komponentləri və prinsipləri 3. Üç müdafiə xətti, iştirakçıları və vəzifələri 4. COSO modelinin 5 komponenti üzrə 17 prinsipinin hər üç müdafiə xəttində missiyası Blok 8: Daxili auditin fəaliyyəti 1. Audit Metodologiyası – ümumi məlumat 2. Yoxlamanın Planlaşdırması 3. Sahə işi Audit prosedurların növləri 4. DA iş sənədlərinin hazırlanması 5. Sampling methods 6. Audit nəticələrinin təqdim edilməsi 7. Müşahidələrin tərtibatı 8. Audit hesabatının mərhələləri və yekun hesabatın tərtibatı 9. Daxili Audtin Monitorinq funsiyası (Follow-up) 10. İllik Audit planın hazırlanması 11. Praktiki tapşırıqlar (15 saat) Dələduzluq riskin idarə edilməsi və daxili auditin rolu Daxili audit digər strukturlarla qarşılıqlı əlaqəsi Daxili audit işin peşəkarlığın qiymətləndirilməsi

MİNİ MBA PRQORAMI

International Consulting Company MMC

MİNİ MBA PRQORAMI 📎Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən şəxs 📆 Təlimin başlanma tarixi: 3 dekabr 2022-ci il. 🗓️Təlimin davam etmə müddəti: 20 həftə, 120 saat 🕣Təlim saatı: həftənin şənbə və bazar günləri saat 09:00-dan 12:00-dək 🖥️Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən) 🏢 Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı 44 (Caspian Plaza, 1-ci korpus, 5-ci mərtəbə) 💵💶Təlimin qiyməti: (vergi daxil) Online – 1400 AZN Ofis - 1800 AZN Hissəli ödənişlə 6 aya ödəniş mümkündür. Ödənişə daxildir: 1) Beynəlxalq Sertifikat - ACTD loqosu ilə. 2) Təlim materialları 3) video recording 4) cofee break (ofis olduqda) Tədris dili: Azərbaycan dili 📝Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 📲055 584 87 85 #whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur. PROQRAM: Blok 1: Bank qanunvericiliyi və idarəetmə (15 saat) - Azərbaycan Respublikasının bank sistemi - Bankların təşkilati strukturu - Banklarda korporativ idarəetmə - Bank sirri - Etibarnamələr - Öhdəliklərin hüquqi təminatı - Fiziki və hüquqi şəxslər (Hüquqi şəxslərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı / Hüquqi şəxslərin təşkilati hüquqi formaları /Hüquqi şəxslərin sənədləri) Blok 2: Kreditlər üzrə prudensial tənzimlənmə (15 saat) - Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və xüsusi ehtiyyatların yaradılması - Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi - Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi - Banka aidiyyəti olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması - İpoteka kreditləri Blok 3: Bank maliyyəsi və mühasibat uçotu (12 saat) - Maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim edilməsi - Balansdan kənar əməliyyatların uçotu - Banklarda mühasibat uçotunun aparılması - Hesablar planı, Gəlir-xərc müxabirləşmələri - Təxirə salınmış xərclər, azqiymətli tezköhnələn əşyalar, əmək haqqı xərcləri və bankdaxili ödənişlərin tanınması Blok 4: Prudensial tənzimlənmə (6 saat) - Bank kapitalı və onun adekvatlığının hesablanması - Açıq valyuta mövqeyi limitlərinin hesablanması - Bankın investisiya əməliyyatları Blok 5: Komplayns nəzarəti (6 saat) - Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (PL/TMM) - Şübhəli əməliyyatlara nəzarət mexanizmləri - Şübhəli əməliyyat indikatorları və monitorinq qaydaları Blok 6: Banklarda daxili auditin təşkili (12 saat) - DA Standartları haqqında ümumi məlumat - Auditin missiyası, 10 prinsip IPPF - Audit Metodologiyası – ümumi məlumat - Yoxlamanın Planlaşdırması - Sahə işi, Audit prosedurların növləri - Daxili Audit iş sənədlərinin hazırlanması - Sampling methods - Audit nəticələrinin təqdim edilməsi - Müşahidələrin və tövsiyələrin tərtibatı - Audit hesabatının mərhələləri və yekun hesabatın tərtibatı - Daxili Auditin Monitorinq funksiyası (Follow-up) Blok 7: Əməliyyat bloku (21 saat) - Valyuta tənzimlənməsi / Xarici valyuta köçürmələri - İdxal ixrac əməliyyatları aparan korporativ müştərilərlə iş - Bank əmanəti və əmanətlərin sığortalanması - FATCA/CRS - Qeyri kommersiya hüquqi şəxslərin əməliyyatları - Qrantlar və subqrantlar - Dövlət satınalmaları ilə işləyən korporativ müştərilərlə iş - Bank hesabı (Mülki Məcəllə) və Banklarda hesabların açılması aparılması və bağlanması - Plastik kartlarla əməliyyatlar - Ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, SWIFT, AÖS) - Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunun şərhi - Nağdsız hesablaşmalar (təlimat) - Bank vergi münasibətləri / Vergi ödəyicilərinin təsnifatı / Sərəncamların icrası - Nağd əməliyyatlar (kassa) Blok 8: Banklarda risklərin idarəedilməsi ( 3 saat) - Risklərin təsnifatı və idarə edilməsi sistemi - Risklərin idarə edilməsi strategiyası - Risklərin idarə edilməsi prosesi Blok 9: Soft təlimlər (18 saat) - İdeal müştəri xidmətinin təşkili - Xidmətin keyfiyyətinə nəzarət mexanizmləri - “Feedback”lərin toplanması kanalları ilə işin təşkili - Effektiv təqdimat bacarıqları - Uğurlu satış texnikaları - Vaxtın idarəedilməsi - Biznes etika Blok 10: Sənədli əməliyyatlar (12 saat) Akkreditiv və Qarantiyalar (Sənədli əməliyyatlar) - Beynəlxalq ticarətin risk və çətinlikləri - Beynəlxalq ticarətdə istifadə olunan sənədlər - İncoterms 2020 - Beynəlxalq ticarətdə ödəmə üsulları - Beynəlxalq ticarətdə maliyyələşdirmə - Akkreditivin mahiyyəti - Akkreditivi tənzimləyən yerli qanunvericilik - UCP 600 qaydaları - Akkreditivin işləmə mexanizmi - Akkreditivin növləri - Bank qarantiyalarının mahiyyəti - Qarantiyaları tənzimləyən yerli qanunvericilik - URDG 758 qaydaları - Qarantiya və kontr-qarantiyanın işləmə mexanizmi. - Bank qarantiya növləri

Full stack

Azerbaijan Digital Arts School/ADAS

Full Stack dərslərimiz təcrübəli müəllim Murad Musalı tərəfindən yüksək səviyyədə keçirilir. Dərslər həftədə 3 dəfə və hər bir dərs 3 saat olmaqla tədris olunur. Ümumi tədris müddəti isə 10 aydır. Proqram: ✅Front: HTML, CSS, SASS, SCSS, ✅Bootstrap: MaterialUİ, Javascript, AJAX, GitHub, React, ReactStrap. ✅Back: C#, ASP.net, MVC, Windows Form, SQL Server, Web APİ, GitHub, FireBase. 💡💼Bundan əlavə siz “WebCoder” və “Hostimul” şirkətlərində real təcrübə imkanı əldə edəcəksiniz. Özünü doğrultmuş tələbələrin işlə təmin olunma imkanı mövcuddur. Şirkətlərin fəaliyyəti barəsində Web saytlarından məlumat əldə edə bilərsiniz. Burada siz peşəkar işçi heyəti ilə biliklərinizi artıra və möhkəmləndirə, eyni zamanda real layihələr üzərində işləyə biləcəksiniz

Rəsm

Azerbaijan Digital Arts School/ADAS

Rəssam, görüntünün formasını, istiliyini, soyuqluğunu, canlılığını hiss edir. Buna görə də rəssamda həssaslıq artır, hətta bir rənglə belə əsrarəngiz əsər yaranır. •Rəsm •Rəngkarlıq •Kompazisiya •Sənətşünaslıq Qiymət uşaqlar üçün Həftədə 2 dəfə (8dərs)1 ay 100 m Həftədə 1 dəfə (4dərs)1 ay 50 m Qiymət böyüklər üçün Həftədə 2 dəfə (8dərs)1 ay 150 m Həftədə 1 dəfə (4dərs) 1 ay 100 m Uşaqlar üçün fərdi dərs 1 ay (8dərs)150 m Böyüklər üçün fərdi dərs 1 ay (8dərs)200 m Dərs müddəti 1saat yarım

Məktəbəqədər hazırlıq (3-6 yaş) – rus sektor

Azerbaijan Digital Arts School/ADAS

Həftədə 3 dəfə 2 saat - 1,3,5 saat 10.00 6-10 nəfərlik qrupla Bura daxildir: o Kurikulum proqramı əsasında. o Erkən inkişaf proqramına uyğun olaraq 3-4 yaşlı uşaqların məktəbəqədər hazırlığı. o Məktəbəqədər hazırlıq proqramına uyğun olaraq 5-6 yaşlı uşaqların hazırlığı. o Hər ay sonu pulsuz sınaq imtahanı. Tədris edilir o İlkin riyazi biliklər o Ətraf aləmlə tanışlıq o Əlifba o İngilis dili ilkin biliklər və.s. 📌 Aylıq 85 azn

Abituriyent hazırlığı

Azerbaijan Digital Arts School/ADAS

7,8,9,10,11- ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan qeydiyyat tədris mərkəzinin ofisində aparılır. ✅Qiymətlər 5 fənn paketi. ✅Qrup və Fərdi. ✅Abituriyent hazırlığı bütün qruplar üzrə həm qrup həmdə fərdi yanaşma şəklində aşağıdakı qruplar üzrə aparılır. ✅I qrup Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Fizika, Kimya, İngilis dili ✅II qrup Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Coğrafiya, Azərbaycan tarixi, İngilis dili ✅lII qrup Azərbaycan dili, Ədəbiyyat, Riyaziyyat, Tarix, İngilis dili ✅IV qrup Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Fizika, Kimya, Biologiya, İngilis dili. Tədris DİM proqramı əsasında, yüksək ixtisaslı müəllimlər tərəfindən aparılır. Qiymətlər: 5 fənn paket olaraq o Qrup 250 AZN (qruplar 5-6 nəfərlik olur) o Fərdi 420 AZN