Peşə təhsilinə maraq artır.

Əmək bazarının dəyişən tələblərinə daha çevik uğunlaşması

#PeşəTəhsili #SənDəPeşəyəGəl